ปลดหนี้นอกระบบธนาคารกรุงไทย

ตั้งแต่ 12000 บาท
รายได้ต่อเดือน
8-28%
อัตราต่อปี
20-65ปี
อายุผู้ยืมเงิน

ปลดหนี้นอกระบบธนาคารกรุงไทย มีสินเชื่ออะไรบ้าง 2022

หนี้นอกระบบถือว่าเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศไทยเลยก็ว่าได้เพราะประชาชนส่วนใหญ่ เมื่อเดือดร้อนเรื่องเงินก็มักที่จะไปกู้ยืมหนี้นอกระบบ มาใช้จ่ายเพราะหากจะกู้หนี้ในระบบก็จะชักช้าไม่ทันการและเสียเวลาในการขอกู้ยืมทำให้คนส่วนใหญ่จึงนิยมกู้หนี้นอกระบบกัน แต่ปัจจุบันนี้ได้มีธนาคารหลายแห่งปล่อยสินเชื่อสำหรับคนที่มีหนี้นอกระบบ โดยธนาคารที่เราจะมายกตัวอย่างก็คือ ธนาคารกรุงไทยที่จะมาช่วยเหลือปลดหนี้นอกระบบให้กับประชาชนที่สนใจ ถึงทางธนาคารจะไม่ได้มีสินเชื่อเฉพาะสำหรับปลดหนี้นอกระบบธนาคารกรุงไทย แต่จะมีสินเชื่อที่สามารถนำไปปิดหนี้นอกระบบได้ซึ่งจะมีสินเชื่อต่างๆดังนี้

ปลดหนี้นอกระบบธนาคารกรุงไทยมีสินเชื่ออะไรบ้าง

สินเชื่ออเนกประสงค์ 5 Plus

เป็นสินเชื่อที่ให้กู้ยืมสำหรับผู้ที่ทำงานทางด้านเอกชน โดยจะต้องมีเงินเดือน 30,000 บาทขึ้นไป โดยผู้ที่ต้องการกู้ยืมเงินจะต้องรับเงินเดือนผ่านทางธนาคาร ktb มีอายุในการทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี สินเชื่ออเนกประสงค์กรุงไทยจะให้วงเงินสูงสุดถึง 5 เท่าของรายได้ผู้กู้เงินแต่จะไม่เกิน 1,000,000 บาท ส่วนอัตราดอกเบี้ยจะเป็น MRR+7% มีระยะเวลาในการชำระหนี้สูงสุด 5 ปีการชำระเงินจะจ่ายเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย ธนาคารจะทำการหักเงินผ่านบัญชีเงินเดือนโดยอัตโนมัติและไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกันอนุมัติง่าย หากสนใจสมัครสินเชื่อสามารถทำผ่านระบบออนไลน์ได้เลย โดยผู้กู้สามารถนำเงินที่ได้ไปปลดหนี้นอกระบบธนาคารกรุงไทยยินดีช่วยเหลืออย่างเต็มที่

สินเชื่อกรุงไทย Smart Money

เป็นสินเชื่อที่ให้วงเงินสูงถึง 5 เท่าของรายได้ของผู้กู้สินเชื่อตัวนี้แต่จะไม่เกิน 1,000,000 บาท ทำให้ผู้ที่ต้องการปลดหนี้นอกระบบธนาคารกรุงไทยจะให้กู้เงินจำนวนนี้ไปจัดการหนี้นอกระบบหรือจะเก็บไว้ใช้ทำอย่างอื่นก็ได้ ไม่จำเป็นต้องรับเงินเดือนผ่านทางธนาคาร ktbผู้กู้ก็สามารถกู้สินเชื่อกรุงไทย Smart Money ได้ ไม่ต้องใช้หลักประกันหรือบุคคลในการค้ำประกัน ผู้สนใจที่จะกู้เงินจะต้องมีรายได้ต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป มีอายุในการทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี หากเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพส่วนตัว จะต้องมีรายได้ขั้นต่ำ 30,000 บาทเช่นกัน และเปิดกิจการมาไม่น้อยกว่า 2 ปีจึงจะสามารถกู้สินเชื่อสำหรับปลดหนี้นอกระบบธนาคารกรุงไทยอาจจะขอรายละเอียดข้อมูลส่วนตัว หรืออาจจะสอบถามว่าผู้กู้มีภาระหนี้สินอะไรบ้างเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจ

สินเชื่อในการปลดหนี้นอกระบบธนาคารกรุงไทย

ทางธนาคารกรุงไทยได้มีสินเชื่อมากมายให้แก่ผู้ที่ต้องการปลดหนี้นอกระบบธนาคารกรุงไทย หรือผู้ที่ต้องการนำเงินไปใช้ในการอุปโภคบริโภคหรือประกอบอาชีพ ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถเลือกสินเชื่อได้ตามความต้องการของคุณได้เลย โดยอัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาในการชำระหนี้จะแตกต่างกันในแต่ละสินเชื่อ คุณสามารถเลือกได้ตามความต้องการของคุณเลย

สมัครกับแหล่งเงินด่วนอื่นๆ

ตั้งแต่ 8000 บาท
รายได้ต่อเดือน
36%
อัตราต่อปี
20-50ปี
อายุผู้ยืมเงิน
ตั้งแต่ 8000 บาท
รายได้ต่อเดือน
ไม่กำหนดดอกเบี้ย
อัตราต่อปี
18-65ปี
อายุผู้ยืมเงิน
ตั้งแต่ 9000 บาท
รายได้ต่อเดือน
8-28%
อัตราต่อปี
20-65ปี
อายุผู้ยืมเงิน